Financieel beheer

Een correcte boekhouding houdt je gebouw gezond.

De boekhouding van een residentie is gebaseerd op het principe van dubbele boekhouding volgens het Europese rekeningstelsel.

Wij zorgen voor een efficiënt en transparant financieel beheer, ten alle tijde raadpleegbaar via ons digitaal portaal Dobby.

Hoe je het ook bekijkt: alles begint met geld. En ook die zorgen nemen wij voor onze rekening.

  • het opstellen van de begroting
  • het voeren van een dubbele boekhouding volgens het Europese rekeningstelsel, rekening houdende met de verdeelsleutels volgens de statuten
  • betalen van de facturen voor de gemeenschappelijke delen
  • opvragen van voorschotten
  • opvragen van het reservekapitaal
  • opstellen van de jaarafrekening
  • splitsing kosten eigenaar - huurder
  • ...

Ons plan: een doordacht financieel overzicht

Een tweede luik is het financieel beheer. De syndicus voert de boekhouding van de VME, en staat in voor het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de mede-eigendom. Daarnaast dient de syndicus ook het beheer van het werkings- en reservekapitaal op zich te nemen.

Uw volledig financieel overzicht online raadplegen via Dobby. Onze samenwerking was nog nooit zo transparant. Ontdek het snel!


Stand van zaken

Wat moet er gebeuren?

Wat wordt er verwacht?

Dat is voor elk gebouw anders.

Plan van aanpak

Weten we wat er moet gebeuren? Dan kijken we naar het financiële plaatje. Met de aandachtspunten per gebouw uiteraard.

Uitvoering

Klopt het financiële plaatje? Dan kunnen we overgaan tot uitvoering.

Opvolging

Alles klaar? Bijna...

Ook de opvolging na de werken is van belang. Indien nodig nemen we contact op met de leverancier.

SYNDICUSKANTOOR BV
Grote Markt 7
3440 Zoutleeuw
Telefoon: 011 78 03 04
BIV: Johnny Robijns 205.365
BIV: Katrien Robijns 503.388
BIV: Johan Stijns 514.615

KBO: 0474.550.328
Openingsuren
maandag - vrijdag: op afspraak
Telefonisch bereikbaar
maandag - vrijdag: 9:00 tot 12:00
Permanentie voor noodgevallen 24/24 - 7/7
0475 666 107

Privacy beleid

Cookie beleid

Disclaimer

Immo Robijns BV, maatschappelijke zetel: Smitsweg 6, 3440 Zoutleeuw

Waarborgorganisme derdengelden AXA Verzekering Polisnr. 730.390.160

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar, Vastgoedmakelaar-Syndicus en Vastgoedmakelaar-Rentmeester

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te Brussel

29 juni 2018 - Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Gemaakt door CV WEB productions | © SYNDICUSKANTOOR BV