< Alle artikels

Mag ik zelf een leverancier aanspreken als ik zie dat er iets kapot is?

Veelal worden er onderling afspraken gemaakt wat betreft kleine herstellingen.
Het is belangrijk dat de syndicus hiervan op de hoogte is zodat er geen zaken dubbel behandeld worden.

Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk om de onderhoudsfirma van de lift zelf te contacteren wanneer er een defect is. Hiertoe kan u ons telefonisch verwittigen in de voormiddag, of een melding maken in Dobby.

Inhoud