< Alle artikels

Wanneer is de beslissing van een algemene vergadering rechtsgeldig?

De beslissingen van de algemene vergadering zijn rechtsgeldig als de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld.

Dit is het geval indien:

  • meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn en minsten de helft van de aandelen vertegenwoordigen
  • minder dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn, maar zij wel de 75% van de aandelen vertegenwoordigen

Als bij de eerste algemene vergadering niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt er minstens 14 dagen later een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Op de tweede vergadering zijn de genomen beslissing wel rechtsgeldig, ongeacht het aantal mede-eigenaars en het percentage van de vertegenwoordigde aandelen.

Inhoud