< Alle artikels

Wat is een boekjaar?

Een boekjaar is een periode van één jaar (ofwel 12 maanden) waarop de jaarafrekening wordt gebaseerd. Het boekjaar hoeft niet er se samen te vallen met het kalenderjaar. Het zal daarom niet noodzakelijk beginnen op 1 januari. Omwille van planmatige of andere redenen kan het boekjaar van start gaan op de eerste dag van iedere maand.

Inhoud