< Alle artikels

Wat is een verdeelsleutel?

In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte of toegekend worden ingevolge een beslissing van de algemene vergadering.

Dit is erg belangrijk om onenigheid tussen de mede-eigenaars te voorkomen inzake de betaling de gemeenschappelijke kosten. De verdeling van bepaalde kosten zal niet altijd omschreven staan in de basisakte. In dat geval zal de syndicus de geldende rechtspraak daaromtrent moeten volgen.

Inhoud