< Alle artikels

Wat is het werkkapitaal?

Het werkkapitaal van de VME omvat de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven. Enkele voorbeelden van terugkerende periodieke uitgaven zijn elektriciteit, onderhoud, … van de gemeenschappelijke delen.

Het kapitaal wordt door de mede-eigenaars ter beschikking van de syndicus gesteld om de financiële verplichtingen van de gemeenschap te kunnen nakomen. De mede-eigenaars storten de bedragen op de rekening van de VME.

Inhoud