< Alle artikels

Wat is het vast werkkapitaal?

Het vast werkkapitaal is de geldsom die eenmalig aangelegd wordt, meestal bij aankoop van de kavel door een mede-eigenaar om het werkkapitaal samen te stellen. Dit is nodig om een buffer te vormen op de zichtrekening en ervoor te zorgen dat er geen tekort komt aan liquide middelen.

Inhoud