< Alle artikels

Wat zijn de statuten van de VME?

De statuten van de VME bundelen de voornaamste wettelijke bepalingen en regels van het gebouw. De belangrijkste documenten met betrekking tot het eigendomsrecht zijn de basisakte en het reglement van mede-eigendom.

Zij vormen de statuten van het gebouw. Het reglement van mede-eigendom bevat de rechten en plichten die betrekking hebben op de mede-eigendom. In veel gevallen zal de VME daarnaast nog een huishoudelijk reglement of regelement van interne orde opstellen. Dat huishoudelijk reglement (Reglement van Interne Orde) kan toegevoegd worden aan de basisakte.

Inhoud