< Alle artikels

Wie heeft het initiatiefrecht voor het houden van een algemene vergadering?

De syndicus is wettelijk verplicht om één keer per jaar de algemene vergadering bijeen te roepen. Maar de mede-eigenaars mogen volgens de wet ook zelf een bijzondere algemene vergadering samenroepen.

De syndicus kan hiertoe zelf initiatief nemen een bijzondere algemene vergadering te organiseren. Indien de bijzondere algemene vergadering niet van de syndicus zelf uitgaat, kunnen de mede-eigenaars, mits zij 20% van de aandelen bezitten, een aanvraag indienen tot een bijzondere algemene vergadering bij de syndicus.

Inhoud