< Alle artikels

Wie stelt de syndicus aan?

De algemene vergadering stelt de syndicus aan. De algemene vergadering zal daarnaast de duur van het mandaat van de syndicus vastleggen en ook de wijze waarop het mandaat moet worden vernieuwd. De algemene vergadering heeft ook inspraak in de reikwijdte van de bevoegdheden van de syndicus.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zelfs een vrederechter zijn die de syndicus aanstelt op verzoek van een mede-eigenaar of een derde partij die een belang in de zaak heeft.

Inhoud