Laadpalen in je mede-eigendom: hoe begin je eraan?

De elektrificatie van het wagenpark kende in 2023 een eerste boost. En dat zal alleen maar verder toenemen. In een mede-eigendom kan een laadpunt worden geplaatst enerzijds door een mede-eigenaar in en als deel van zijn private kavel, anderzijds door de VME in en als deel van de gemeenschap. In beide gevallen zijn bepaalde stappen vereist.

Het is dus mogelijk dat een mede-eigenaar een laadpaal in zijn privatieve kavel plaatst. In zo'n geval zal dus hij, en hij alleen, de kosten moeten dragen. De wet voorziet o.m. dat individuele mede-eigenaars een wettelijk recht bezitten om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen.

De mede-eigenaar moet weliswaar minstens twee maanden vooraf de andere mede-eigenaars informeren en een beschrijving van de geplande werken bezorgen. De syndicus zal het verzoek aan de VME voorleggen. De VME beschikt over een termijn van twee maanden om te reageren en eventueel verzet aan te tekenen op grond van een rechtmatig belang. Wanneer een mede-eigenaar toestemming tot aanleg van zijn laadpaal ontvangt, of geen protest binnen twee maanden na kennisgeving, dan kan de laadpaal geplaatst worden.

Wat betreft een collectieve installatie: de installatie wort in dat geval op kosten van de VME geplaatst. Het plaatsen van een collectief laadpaalsysteem met 'load balancing' is in de meeste gevallen dan ook aangewezen. Load balancing betekent dat de totale energievraag van een gebouw wordt verdeeld, zodanig dat het netwerk niet overbelast geraakt. De algemene vergadering neemt de beslissing tot het plaatsen van het laadpaalsysteem met een 2/3 meerderheid van stemmen.

Overweeg je de aankoop van een elektrische wagen? Overleg dan eens met de andere eigenaars in je gebouw. Misschien willen zij ook (op termijn) een elektrische auto aanschaffen en kunnen de kosten meteen al verdeeld worden.

SYNDICUSKANTOOR BV
Grote Markt 7
3440 Zoutleeuw
Telefoon: 011 78 03 04
BIV: Johnny Robijns 205.365
BIV: Katrien Robijns 503.388
BIV: Johan Stijns 514.615

KBO: 0474.550.328
Openingsuren
maandag - vrijdag: op afspraak
Telefonisch bereikbaar
maandag - vrijdag: 9:00 tot 12:00
Permanentie voor noodgevallen 24/24 - 7/7
0475 666 107

Privacy beleid

Cookie beleid

Disclaimer

Immo Robijns BV, maatschappelijke zetel: Smitsweg 6, 3440 Zoutleeuw

Waarborgorganisme derdengelden AXA Verzekering Polisnr. 730.390.160

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar, Vastgoedmakelaar-Syndicus en Vastgoedmakelaar-Rentmeester

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te Brussel

29 juni 2018 - Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Gemaakt door CV WEB productions | © SYNDICUSKANTOOR BV