Laadpalen in je mede-eigendom: hoe begin je eraan?

ZOEKEN De elektrificatie van het wagenpark kende in 2023 een eerste boost. En dat zal alleen maar verder toenemen. In een mede-eigendom kan een laadpunt worden geplaatst enerzijds door een mede-eigenaar in en als deel van zijn private kavel, anderzijds door de VME in en als deel van de gemeenschap. In beide gevallen zijn bepaalde […]

Steeds meer syndici kappen met avondvergaderingen

ZOEKEN Syndicus: het is een knelpuntberoep. En dus doet de sector er alles aan om de job aantrekkelijker te maken. Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) eed al eerder de oproep de planning van algemene vergaderingen collectief te herbekijken. Met succes. Steeds meer beheerders van gebouwen weigeren om nog langer ’s avonds te vergaderen. “Een kleine […]

Moeten de mede-eigenaars de prijsoffertes beantwoorden?

ZOEKEN Alle prijsoffertes moeten besproken en toegelicht worden op de algemene vergadering. Op de algemene vergadering kunnen de mede-eigenaars beslissen aan welke leverancier ze werken aan de algemene delen zullen toekennen. Over ons Diensten Administratief beheer Financieel beheer Technisch beheer Nieuws Infotheek Contact Offerte Over ons Diensten Administratief beheer Financieel beheer Technisch beheer Nieuws Infotheek […]

Moet ik mij verzekeren als mede-eigenaar?

ZOEKEN De syndicus moet verplicht een aantal verzekeringen afsluiten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Voor elke VME is er een collectie verzekeringspolis (blokpolis) afgesloten dewelke in geval van schade zal instaan (waaronder brand en aanverwante risico’s, per polis verschillend). Het is aan te raden dat de VME nog bijkomende verzekeringen afsluit zoals een […]

Mag een huurder de eigenaar vertegenwoordigen op de algemene vergadering?

ZOEKEN Ja, dat mag. Een niet-eigenaar (een huurder bijvoorbeeld) mag de eigenaar vertegenwoordigen op de algemene vergadering door middel van een volmacht. Over ons Diensten Administratief beheer Financieel beheer Technisch beheer Nieuws Infotheek Contact Offerte Over ons Diensten Administratief beheer Financieel beheer Technisch beheer Nieuws Infotheek Contact Offerte SYNDICUSKANTOOR BV Grote Markt 7 3440 Zoutleeuw […]

Kunnen de kosten van de hernieuwde algemene vergadering aan de afwezigen op de eerste vergadering worden aangerekend?

ZOEKEN Absoluut niet. In het geval er een hernieuwde algemene vergadering komt, zullen alle mede-eigenaars volgens de daarvoor bestemde verdeelsleutel in de mede-eigendom gezamenlijk voor de bijkomende kosten opdraaien. Geen enkele mede-eigenaar is immers wettelijk verplicht om op de algemene vergadering aanwezig te zijn. Indien aan het ‘niet opdagen op de algemene vergadering’ een financiële […]

Hoeveel volmachten mag ik aanvaarden voor de algemene vergadering?

ZOEKEN Iedere stemgerechtigde mag zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een lasthebber. De syndicus kan echter nooit een volmacht aanvaarden. Iedere lasthebber mag maximaal drie volmachten vertegenwoordigen. Er is één uitzondering en dat is wanneer hij bij meer dan drie volmachten onder de 10% van de vertegenwoordige aandelen blijft. Een lasthebber kan nooit meer […]

Hoeveel prijsoffertes vraagt de syndicus aan?

ZOEKEN Dit zal in grote mate afhangen van de dringendheid van de werken. Indien het gaat om hoogdringende werken zal de syndicus zo snel als mogelijk een leverancier contacteren die in staat is om de herstellingswerken uit te voeren. Indien er voldoende tijd is, bijvoorbeeld bij kleinere mankementen, mogen de mede-eigenaars zelf initiatieven nemen om […]

Hoe weet u wat beslist is in de algemene vergadering als u niet aanwezig was?

ZOEKEN Alle mede-eigenaars krijgen ten laatste één maand na de vergadering van de algemene vergadering opgestuurd. De beslissingen die genomen worden op de algemene vergadering worden verplicht genotuleerd in het verslag. Over ons Diensten Administratief beheer Financieel beheer Technisch beheer Nieuws Infotheek Contact Offerte Over ons Diensten Administratief beheer Financieel beheer Technisch beheer Nieuws Infotheek […]

Hoe verloopt de stemming op de algemene vergadering?

ZOEKEN Een beslissing op de algemene vergadering wordt genomen bij een volstrekte meerderheid van de stemmen van de op de aanwezige (persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd door een andere persoon) mede-eigenaars. Met als enige uitzondering gevallen waarin de wetgeving gekwalificeerde meerderheid vereist. Belangrijk om te weten is dat voor de berekening voor de meerderheid blanco stemmen, […]